โปรโมทเว็บไซต์

จะมีประโยชน์อะไรถ้าทำเว็บแล้วไม่มีใครรู้จัก

การทำ SEO (Search Engine Optimization) มีประโยชน์อยากมากกับธุรกิจของท่าน การที่เว็บไซต์ของท่าน ค้นหาเจอในหน้าแรก ของ Search Engine อย่าง Google ย่อมสงผลให้ผู้คนจำนวนมากเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เพื่อดูสินค้าและบริการของท่านก่อนเว็บไซต์อื่น ทำให้ท่านสามารถเป็นผู้นำของตลาดในกลุ่มธุรกิจของท่านได้ไม่ยาก ดังนั้น การทำ SEO จึงสำคัญอย่างยิ่ง

Sbuysite.com เราจัดทำเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดของ Google และ w3c (มาตรฐานการทำเว็บไซต์) พร้อมทั้งจัดการ เนื้อหาเว็บไซต์ ลิงค์ภายในเว็บไซต์ ให้ตรงกับค้นหาที่ท่านต้องการ เมือผู้คนค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ทำให้พบเว็บไซต์ของท่านในอันดับต้นๆ

ขั้นตอนการทำ SEO

  • วิเคราะห์เว็บไซต์ของท่าน
  • หาคีย์เวิร์ดที่ท่านต้องการ
  • วิเคราะห์คีย์เวิร์ดและโอกาส
  • จัดเตรียมบทความ
  • ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์
  • ฝากลิ้งกับเว็บคุณภาพบ้างตามความเหมาะสม
  • รายงานผลวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุงให้ดียิ่ง

  • slide1
  • slide2
  • slide3


กลับหน้าแรก