โฆษณา Facebook

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทาง Facebook

Facebook เป็นบริการเครือข่ายสังคม (social network service) ที่มีคนใช้งานมากที่สุด โดยคนไทยกว่า 15 ล้านคนมีบัญชี

โปรโมทโมทธุรกิจของท่านบน Facebook ช่องทางการทำโฆษณาที่มาแรงที่สุดตอนนี้!!

ขั้นตอนการทำ SEO

  • วิเคราะห์เว็บไซต์ของท่าน
  • หาคีย์เวิร์ดที่ท่านต้องการ
  • วิเคราะห์คีย์เวิร์ดและโอกาส
  • จัดเตรียมบทความ
  • ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์
  • ฝากลิ้งกับเว็บคุณภาพบ้างตามความเหมาะสม
  • รายงานผลวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุงให้ดียิ่ง

ผลลัพท์หลังจากโปรโมท

graph-review


กลับหน้าแรก