บทความ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์

Web Responsive คืออะไร

Web Responsive คือเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดจอหลากหลาย และ Tablet ซึ่งมีมาตรฐานของขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ตลอดจนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่สามารถออกแบบครั้งเดียวแล้วใช้ได้กับทุกหน้าจอ โดยไม่ต้องเว็บไซต์สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอแต่ละชนิดแยกออกมาให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้ในภายหลัง ถ้าจะให้ยกขึ้นมาหนึ่งตัวอย่าง ต้องไม่ให้ user มาใช้นิ้วมือซูม เพื่ออ่านเนื้อหาข่าว หรือค้นหาสิ่งที่เขาต้องการโดยใช้เวลามากเกินไปครับ อ่านต่อ...

web-screen