web-screen

Web Responsive คือเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดจอหลากหลาย และ Tablet ซึ่งมีมาตรฐานของขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน ตลอดจนโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ที่สามารถออกแบบครั้งเดียวแล้วใช้ได้กับทุกหน้าจอ โดยไม่ต้องเว็บไซต์สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอแต่ละชนิดแยกออกมาให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้ในภายหลัง ถ้าจะให้ยกขึ้นมาหนึ่งตัวอย่าง ต้องไม่ให้ user มาใช้นิ้วมือซูม เพื่ออ่านเนื้อหาข่าว หรือค้นหาสิ่งที่เขาต้องการโดยใช้เวลามากเกินไปครับ

ประโยชน์ที่ได้จาก Web Responsive

  • ในด้านความเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ งานออกแบบเว็บไซต์โดยภาพรวมมีความลงตัวและดูเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะแสดงผลผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารชนิดได
  • ในด้านความสวยงามของการแสงผล ใช้ภาษา HTML5 และ CSS3 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒเว็บไซตืแบบใหม่ ทำให้ลดข้อจำกัดในการแสดงผล
  • ในด้าน SEO ย่อมมีผลดีเนื่องจาก search engine เช่น Google สามารถเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว แต่ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ทำให้ได้คะแนนสูง
  • ในด้านการดูแลเว็บไซต์ หรือ แก้ใขข้อมูล สามารถทำได้ง่ายขึ้น เพราะแก้ใขเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์

ในปัจจุบัน เว็บไซต์ในต่างประเทศ ด้านในแนวคิดการออกแบบ Web Responsive ไปใช้อย่างแพร่หลายแล้ว และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ น่าจะเป็นมาตรฐานการแบบเว็บไซต์ ในประเทศไทยเช่นกัน

ตัวอย่าง Web Responsive

sbuysite.com
sbuyprint.comNo Responses